palveluohjaus 1Turun A -killan henkilökunnan tärkeimpiä tehtäviä on kohtaamistyö. Ihminen otetaan huomioon yksilönä ja häntä rohkaistaan huolehtimaan hyvinvoinnistaan. Tämän avoimeen keskusteluun ja puheeksiottoon pohjaavan tehtävän myötä asiakkaille luodaan mahdollisuus palveluohjaukseen. Kyseeseen voi tulla omien asioiden hoito elämän eri tilanteissa tai vaikkapa uusien palveluiden löytäminen. Terveydentilaan liittyvissä asioissa asiakkaita ohjataan sosiaali- ja terveyspalvelujen piiriin.

Turun kaupunki tekee Turun A-Kiltaan jalkautuvaa aikuissosiaalityötä, johon voit tutustua tarkemmin täällä.

Tarvitsetko tai tarvitseeko asiakkaasi apua asioinnissa esimerkiksi sosiaalitoimistossa, työvoimatoimistossa, kelassa, kuntoutuspalveluissa?

Palveluohjaukseen liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä Annikaan.