Kuka on kokemusasiantuntija?

Kokemusasiantuntijoilla on omakohtaisia kokemuksia esimerkiksi päihde- mielenterveys- tai rikostaustasta, tai muista mullistavista elämänkokemuksista. Siitä syntyy kokemustietoa.
 
Kokemusasiantuntijat tietävät mikä heitä on auttanut toipumisessa , mitkä palvelut ovat edistäneet topumista, miksi ne ovat olleet tehokkaita, mitkä kaikki asiat ovat vaikuttaneet heidän omaan kuntoutumiseensa ja mikä on mahdollisesti pitkittänyt sitä.
 
He kääntävät omat, usein rankatkin kokemuksensa voimavaraksi ja auttavat muita saman kokeneita.
 
Palvelut paranevat, kun niitä suunnitellaan yhdessä kokemusasiantuntijan kanssa. Ne voivat olla paremmin loppukäyttäjän tarpeita huomioivia ja toipujat voivat sitoutua hoitoon paremmin, kun sitä osataan tarjota myös oikeaan aikaan.
 
Kokemusasiantuntija voi vastata henkilökunnan kysymyksiin, joihin akuutissa tilanteessa oleva ei osaa vielä vastata.
 
He ovat valmiita puhumaan vaikeista asioista ja jakamaan henkilökohtaisia tarinoitaan.
 
Myös omainen tai läheinen voi olla kokemusasiantuntija. Läheisen päihdeongelma tai sairaus vaikuttaa myös vieressä eläjän arkeen voimakkaasti. Hän voi toimia omaisten puolestapuhujana.
 
Usein haluna ryhtyä kokemusasiantuntijaksi on vahva tahto vaikuttaa palveluiden parantamiseen, tasa-arvon synnyttämiseen ja tietoisuuden lisääntymiseen.
 
Kokemusasiantuntijoita eli KATTEJA käytetään myös vapaaehtois- ja vertaistoiminnan koordinaattorin työparina tehtävään yhteistyöhön, kuntoutusyksiköissä tapahtuviin A -killan toiminnan esittelyihin, messuille ja muihin vastaaviin tapahtumiin sekä yksittäisiin vierailuihin.
 
Syksyllä 2018 käynnistettiin kokemusasiantuntijakoulutus yhteistyössä KoKoa ry:n ja muiden päihde- ja mielenterveysjärjestöjen kanssa. Vuonna 2020 on aloitettu kokemusasiantuntijakoulutus yhdessä Turun A-Killan, Raision Koulutuskuntayhtymän (RASEKO, VS-Sininauha Ry:n sekä Turun mielenterveysyhdistus Itun ry:n kanssa. Koulutuksen yhteydessä voi halutessaan myös suorittaa 20 op:n laajuisen kasvatus- ja ohjausalan tutkinnonosan, eli valmistuessaan opiskelija on tutkinnon suorittanut koulutettu kokemusasiantuntija.
 
Kokemusasiantuntijatoimintaan liittyen voit ottaa yhteyttä Mia Lehtoseen: 045 78719884 
 
Palkataksesi kokemusasiantuntijan, voit ottaa yhteyttä myös Varsinais-Suomen KAT-verkostoon: