Turun A-Killan matalan kynnyksen toimintakeskukset pitävät sisällään monipuolisen toimintaympäristön, jossa mukanaolo tarjoaa mahdollisuuden monenlaisille eri toimijoille. Addiktioista toipuville ja muille heikommassa asemassa oleville tarjoamme arkirutiineja työn ja muun toiminnallisuuden parissa. Monet eläkeläiset, yksin jääneet tai muutoin syrjäytymisvaarassa olevat saavat toimintakeskuksista tärkeitä sosiaalisia kontakteja.

Henkilöä voi rohkaista ottamaan itse yhteyttä henkilökuntaan, jolloin voimme sopia ajan ensimmäiselle käynnille. Paikan päälle voi tietysti tulla myös itsenäisesti. Henkilöiden ensimmäinen kosketus A-Kiltaan voi tapahtua myös yhdessä tukihenkilön tai avustajan kanssa.

Turun A-Killan toimintaan on perinteisesti ohjautunut henkilöitä päihdekuntoutuslaitosten, aikuissosiaalityön, työvoimatoimiston ja muiden vertaisryhmien kannustamana. Turun A-Killalla on ollut pitkään laadukasta yhteistyötä Rikosseuraamuslaitoksen kanssa.

 

Vierailut

Turun A-Killalla käy usein erilaisia ryhmiä tutustumassa tiloihin ja toimintaan.

Tarjoamme myös mahdollisuuden tapaamisiin ja kokouksiin maksimissaan 16 hengelle. Kokoushuoneemme mahdollistaa esitys- ja äänitekniikan sekä kahvitus- ja ruokailumahdollisuuden. Vierailuihin liittyen voit olla yhteydessä toimistoon.

 

Opiskelijat

Turun A-Killalla on pitkät perinteet opiskelijoiden mukanaolosta. Opiskelijoita on eniten sosiaali- ja terveysalalta. Sosionomit ja päihde- ja mielenterveyspuoleen erikoistuvat lähihoitajat tutustuvat matalan kynnyksen päiväkeskustoimintaan osallistumalla ja mahdollisesti myös kehittämällä toimintaa. Toimintaympäristö on muuttuva ja hektinen ja siksi toivomme yhteydenottoja vain jo pidemmälle edenneiltä opiskelijoilta.

Halutessasi harjoitteluun ota yhteyttä Annikaan (lähihoitajat) tai Janinaan (AMK-opiskelijat).

 

Kokemusasiantuntijatoiminta »