a addiktiot liitutauluTurun A-Kilta on Suomen ensimmäinen A-Kilta ja se on perustettu aikanaan A-Klinikan toimesta ”toverikunnaksi” toipuville alkoholisteille. Samoin perustein ja yhteisöllisin arvoin syntyi ympäri Suomea kymmeniä vertaisuuteen pohjaavia A-Kiltoja. Parhaimmillaan A-Kiltoja on ollut Suomessa yli 80 ja nykyisellään niitä on 64.

Addiktiotyö on kuitenkin muuttunut, eivätkä ongelmat riippuvuuksien suhteen enää pohjaa yksin alkoholiin. Rinnalle on tullut lukuisia muita yksilön elämää horjuttavia riippuvuuksia. Riippuvuudet voivat olla kemiallisia (mm. alkoholi,- huumeet- ja tupakka) tai toiminnallisia (mm. peli,- seksi,- some,- shoppailu,- ja läheisriippuvuudet). Päihderiippuvuuden tavoin toiminnallisiin riippuvuuksiin liittyy voimakasta halua tai pakkoa, kyseisen toiminnan hallinnan heikkenemistä ja sen lopettamisen vaikeutta. Tyypillistä on myös, että toimintaa jatketaan sen tuottamista suuristakin haitoista huolimatta.

Riippuvuuksista eroon haluaville tulisi mahdollisen laitos- tai lääkehoidon lisäksi tarjota vertaisuuteen pohjaavaa tukea. Harva kykenee muuttamaan riippuvuuteen liittyvää pakonomaista toimintaansa ilman omassa arjessa, toiminnassa ja tuttavapiirissä tapahtuvia muutoksia. Vertaisuuden arvo on laajasti tunnustettu ja siitä todistuksena voidaan pitää kokemusasiantuntijuuden suurta nostetta kautta Euroopan. Turun A-Kilta on mukana kehittämässä kokemusasiantuntijuutta Turun seudulla.

Turun A-Killassa vertaisuus on aina läsnä ja kiltatoiminnan arvopohja mahdollistaa avoimen ja luottamuksellisen ympäristön vaikeidenkin asioiden käsittelyyn. Luottamuksellisia keskusteluja käydään vertaisten kesken mm. kahvitellessa ja yhdessä syödessä. Henkilökunnan kanssa keskustellaan tarvittaessa ja henkilöä ohjataan tarvittavien palveluiden piiriin. Puheeksiotto ja yksilöiden kanssa käytävä dialogi ovat rakentuneet osaksi Turun A-Killan perehdytystä ja kohtaamistyötä. Vertaisryhmien ohjaajat ovat valmiita kohtaamaan riippuvuussairaan. Riippuvuusryhmän ja päihdeterapeutin vetämien keskusteluryhmien tarkoituksena on tukea syvemmin yksilön toipumista.

Turun A-Kilta tekee yhteistyötä lukuisten eri toimijoiden kanssa. Tärkeimpiä yhteistyön muotoja on asiakkaiden ohjaus hänelle sopivien palvelujen pariin sekä asiantuntijuuden vaihto.